སྨན་རྩིས་དྲ་བ། - མདུན་ངོས།

རིན་མེད་སྨན་རྩིས་ཞབས་ཞུ།

བརྗོད་བྱ་སྤེལ་མཁན། རྩོམ་སྒྲིག་པ། (admin) ཟླ་ཚེས། 30.10.2017
མདུན་ངོས། >>


སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ཧྲིལ་པོ་བརྒྱ་དང་གཅིག་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་ ནས་ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔ་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླི་ནི་ཛམ་མུཌྡིན་ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་<<འཚོ་གནས་བདེ་ཐང་>>ཞེས་པའི་བརྫོད་བྱ་གཙོར་བཟུང་སྟེ་རིན་མེད་ཐོག་ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་དང་། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། གཏམ་བཤད། དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན། སྨན་རྩིས་འགྲེམས་སྟོན་སོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྐུ་ཉིད་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།


མཐའ་མའི་འདོན་ཐེངས་།: 30.10.2017 ཉིན། 4:29 PM

<< སྔ་མ།

ནང་གསེས་དཀར་ཆག

ཡིག་ཆ་གསར་ཤོས།

སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

སྨན་རྩིས་སློབ་མ་གསར་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས།

ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

བླ་སྨན་ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

མགོ་ལོག་སྨན་པ་སྟག་བླ་ནོར་བུ།

འོ་རྫོང་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

སྔ་དགོང་གོམ་འགྲོས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས།

ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན།

དེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།

རིན་མེད་སྨན་རྩིས་ཞབས་ཞུ།

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བཅོས་ཐབས།